Bob Driessen

Interactieve kunst met een maatschappelijke visie

The Poetry Wall

The Poetry Wall is een nieuwe kunst installatie van Bob Driessen. Het project is voor middelbare scholen en is tweeledig.
Het eerste deel bevat een vakoverstijgend lesprogramma over Nieuwe Media. Wat is het? Waar liggen kansen en gevaren? En wat betekent dit voor jou als leerling? Zit er een verschil in hoe we met elkaar omgaan in de echte en digitale wereld? En wat doet dat met je? Zowel binnen de vakken Nederlands, Maatschappijleer als CKV gaan de jongeren met deze thema’s aan de slag. 
In de tweede fase gaan de jongeren de uitkomst van hun leerproces niet alleen met elkaar bespreken, maar zullen ze deze in dichtvorm gaan delen. Deze vertaalslag levert een unieke verdieping. In plaats van dat ze met elkaar meepraten,  moeten ze echt gaan nadenken over het thema. Wat is hun positie naar Nieuwe Media? Wat voelen ze erbij? En welke woorden vertaalt dat gevoel? 
De  jongeren gaan onder leiding van professionele dichters aan de slag en de ontstane gedichten kunnen jongeren online indienen. Hierbij komen de beste gedichten op de Poetry Wall.

De Poetry Wall is een installatie die de gedichten met een stift kan uitschrijven op een muur. De jongeren hebben in de online omgeving een lettertype kunnen kiezen die bij hun gedicht past. Hun gedicht; in het gekozen lettertype, ontstaat op de muur. De installatie heeft drie uur nodig om het gedicht te schrijven. Maar kan ook deze gedichten weer uitgummen. Daar doet hij ook drie uur over. Zo kan er iedere dag een nieuw gedicht geplaatst worden. Over de digitale leef wereld van jongeren. Zichtbaar voor honderden schoolgenoten…

Lees meer op poetrywall.nl

Lees hier de blogpost met mijn visie rond dit project en The making of

Powered by:

For orders, Questions or partnerships,

Feel free to contact me at:
0031(0)6 17838860
info@expolab.nl