INTERACTIVE KUNST

Ik maak interactieve kunst.

Mijn naam is Bob Driessen. Ik maak werk waar mensen een onderdeel van worden.
Middels mijn interactieve kunst maak ik maatschappelijke vraagstukken en thema’s inzichtelijk. Kunst is een integraal onderdeel van onze maatschappij. Als maker probeer ik hier een bijdrage aan te leveren. In mijn ouder werk onderzocht ik hoe de toeschouwer onderdeel van een installatie kon worden met fantastische installaties tot gevolg.

Mijn nieuwe werk is meer geënt op de culturele en maatschappelijke vraagstukken. Ik maak installaties en concepten die middels nieuwe technieken maatschappelijke vraagstukken inzichtelijk maken en die zo een blijvende indruk achterlaten.

De Poetry Wall is een uniek project voor het VO waarin Mediawijsheid, poëzie, kunst en identiteitsvorming samenkomen.
Tegenwoordig moeten leerlingen zich, naast het ‘gewone’ dagelijkse leven, ook een weg zien te vinden in een digitale wereld. Om zich daarbinnen staande te houden, is het belangrijk dat ze de juiste tools en vaardigheden aangereikt krijgen. Het project de Poetry Wall help hen daarmee.

Een interactief kunstwerk dat mensen oproept om na te denken over de toekomst. Maar ook iets zegt over heden en verleden. ‘Berichten aan de toekomst’ is een moderne tijdcapsule waarbij mensen van nu een boodschap achterlaten voor de mensen om hun heen. Hij is gedurende 2021 actief in Tilburg.

Dit is een uniek erfgoed project over de voormalig hoofd werkplaats van Nederland. Een dorp in een stad. Wat gebeurde daar in het centrum van Tilburg? Nu is het een onderontwikkeld gebied met horeca en de mooiste bibliotheek van Nederland. De LocHal. Dit project vertelt verhalen van oud medewerkers. Voor de bezoekers van nu.  (Aangekocht door het Stadsmuseum)

Monumentum is een 360-Dance Video installatie te zin binnen VR-brillen. De installatie bevat drie VR-brillen waar je uit kiest. In de brillen zijn 360 films van drie koppels te zien. De dansers zijn  20, 50 en 70 jaar. Ze maken ieder een minimale dans performance. Binnen de VR-brillen heb de vrijheid om om je heen te kijken. Je zit boven op de huid. Lichamelijkheid en de transitie van het lichaam zijn de rode draad van het werk. Vanuit een laag perspectief kijk je naar de dansers. Ze manifesteren zich als kathedraal om je heen. Zo  wordt je onderdeel van het Monumentum.

Interactive Windows is een interactieve dansvideo installatie, waarbij de toeschouwer middels eigen beweging kan spelen met ritme en timing. Deze installatie is internationaal te zien geweest op diverse festivals. 

Dansfilm gaat over ritme en tijd. Maar is vaak een eendimensionale manier om te communiceren. De toeschouwer heeft veelal geen invloed op wat hij te zien krijgt.
Dat kan anders en beter! Zo bedacht ik het idee van het aansturen van dansfilm met beweging. Ik raakte over mijn idee in gesprek met de choreografen Yuri Bongers en Anja Reinhardt. Samen met dansgezelschap Vloeistof heb ik daarna ‘Interactieve ramen’ oftewel ‘Interactive Windows’ gemaakt.