Bob Driessen

Interactieve kunst met een maatschappelijke visie

Verhalentafel van de Spoorzone

A storytable about the former railway zone.
With the help of historical photos, users can start interviews with former employees. About their memories of when they worked here.
The largest rail overhaul in the Netherlands was located in the historic city center of Tilburg. The size of a village in a city. This area has now been developed into a new vibrant center. With cafes and a beautiful library. In this library. (the LocHal) Bob Driessen has realized this storytelling table together with Sophie Tooten. A unique project that shows a beautiful part of the Tilburg railway heritage.

Een verhaaltafel over de voormalige spoorzone.
Met behulp van historische foto’s kunnen gebruikers interviews starten van oud-medewerkers. Over hun herinneringen aan de tijd dat ze hier werkten.
In het historische centrum van de stad Tilburg was de grootste spoor revisie van Nederland gevestigd. Zo groot als een dorp in een stad. Dit gebied is nu ontwikkeld tot een nieuw bruisend centrum . Met cafe’s en een schitterende bibliotheek. In deze bibliotheek. (de LocHal) heeft Bob Driessen samen met Sophie Tooten deze verhalen tafel gerealiseerd. Een uniek project dat een mooi deel van de Tilburgse spoorweg erfgoed laat zien.

Specs:

Basic setup:

  • A table that recognizes historical photos.
  • Based on RFID technology.
  • 13 interviews of ca. 3 minutes.
  • Standalone. 

Interested in one for your projects or organization?
We can ship the hardware and software worldwide.
Great for museums, art projects and storytelling. 
Use your own video’s and objects !

For orders, Questions or partnerships,

Feel free to contact me at:
0031(0)6 17838860
info@expolab.nl

Powered by: