Bob Driessen

Interactieve kunst met een maatschappelijke visie

The Scales of Balance

Achtergrond:

De Cornucopia, ook wel de Hoorn des overvloeds genoemd, is een voorwerp dat voorkomt in de Griekse mythologie. Hij is gemaakt van een ramshoorns en diende als symbool voor voorspoed en overvloed. Als antwoord op haar gebeden om voorspoed, verleende Zeus aan Gaea een hoorn die onuitputtelijke hoeveelheden voedsel zou produceren. De hoorn is een symbool van de rimpelloze verzadiging; het laat de massa dromen van onbeperkte voorraden en aanbod.
In werkelijk zijn de voorraden en aanbod beperkt. Dat betekent niet dat het menselijk streven om in welbehagen te leven, vrij van armoede en honger, verlaten moet worden, maar vraagt wel een andere manier van omgang met onze natuurlijk voorraden. Door een overmatige aanspraak op hulpbronnen, alsof deze onuitputtelijk zijn, wordt de aarde overbelast en onze voorspoed op de lange termijn bedreigt.

Elinor Ostrom staat bekend om haar baanbrekende analyse van (economisch) bestuur, met name met betrekking tot de zogenaamd commons (gezamelijke hulpbronnen). Haar onderzoek draagt bij aan beslissingen over de hele wereld over hoe (lokale) gemeenschappen hulpbronnen kunnen beheren die niet het eigendom zijn van een enkel individu of organisatie. Het onderzoek van Ostrom was gericht op het begrijpen van hoe verschillende groepen mensen kunnen samenwerken bij het beheer van gemeenschappelijke bronnen, zoals visserij en bossen. Ondanks prikkels voor individuele partijen om overmatig aanspraak te maken op de collectieve bronnen (omdat andere dat ook zullen doen), slagen verschillende gemeenschappen er in om de commons toch duurzaam (in balans) te beheren. Ostrom laat zien dat dit samenhangt met een aantal voorwaarden die zij heeft vertaald in een aantal ontwerpprincipes.

Over het werk

Over het werk:

Als ode aan Elinor Ostrom hebben wij gezocht naar een vorm om het duurzaam beheer van de commons weer te geven. Als een symbolisch object. Zoals de Cornucopia dat voor de overvloed is. Bij het kiezen van de vorm voor het nieuwe sculptuur kozen we voor een dubbele schaal. Traditioneel wordt deze vorm geassocieerd met vrouwelijkheid en het leven. Een schaal bevat voedsel en houdt het leven in stand.

Animatie 1: De volledige beweging van de Scales (zonder textures):

De binnenste schaal in ons ontwerp is gevuld met graan of rijst en verwijst naar de commons. In de sculptuur is deze schaal in balans, maar wordt de indruk gewekt dat het gaat om een precair evenwicht. Bij een eventuele kanteling van de schaal zal de inhoud van de schaal er uit verdwijnen.
In de sculptuur is de binnenste schaal geplaatst in een tweede buitenste schaal. Deze tweede schaal staat voor de ontwerpprincipes van Ostrom voor het duurzaam beheer van de commons. In ons ontwerp kantelt de buitenste schaal om de binnenste schaal. Deze constante beweging van de buitenste schaal (het continue toepassen van de ontwerpprincipes) zorgt er voor dat de binnenste schaal in balans blijft (de commons duurzaam beheerd worden). De spanning die deze beweging oplevert benadrukt de Scales of Balance. Een symbolische ode aan Elinor Ostrom.

Animatie 2: Halve beweging met textures:

De sculptuur als geheel, waarbij een binnenste schaal binnen een buitenste schaal hangt, doet verder denken aan een ouderwets boot-kompas. Als zodanig biedt de sculptuur ook een duidelijk oriëntatiepunt voor het onderzoek en onderwijs binnen de faculteit.

Om een verdere koppeling te maken naar het werk van Elinor Ostrom,.zullen beide schalen voorzien worden van een citaat van haar uit het boek Governing the Commons (1990, p. 216). Net als een tekst in een ring of op rand van een muntstuk; als een belofte of een memento.

Op de buitenkant van de buitenste schaal zal het eerste deel van dat citaat geplaatst worden:

‘We in the social sciences face as great a challenge in how to address the analysis of common pool resource problems…’

Op de binnenkant van de binnenste schaal wordt het tweede deel geplaatst:

‘…as do the communities of people who struggle with ways to avoid common pool resource problems in their day-to-day lives’