Bob Driessen

Interactieve kunst met een maatschappelijke visie

Interactive Windows

Interactive windows; Interactieve Ramen is een installatie die te boeken is voor festivals en evenementen. De installatie kan voor een langere periode neergezet worden. Hij is gemakkelijk te onderhouden en solide in gebruik. De installatie heeft op festivals gestaan waar hij wekenlang liep.

De playlist bevat negen korte dansfilms, maar kan gevuld worden met nieuw werk.
Op verschillende locaties waar de installatie was geboekt, hebben we nieuwe dansfilms gemaakt. (Indonesië, Amsterdam en Tilburg in Nederland) We vinden het fantastisch om op locatie nieuw content te maken!

De films die we maken en die in de installatie zijn opgenomen, duren slechts zeven seconden. Binnen deze time-labs maken we uiterst complexe choreografieën. Deze kunnen worden bekeken en onderzocht door de beweging van de gebruiker. Het is buitengewoon leuk om de films te verkennen. En daarmee wordt de gebruiker actief onderdeel van de dansfilm. De actieve benadering van de installatie maakt het tot het middelpunt van elke tentoonstelling!
Dit project is tot stand gekomen in samenwerking met dansgezelschap Vloeistof.

The interactive windows
Is an installation that can be booked for festivals and events. It can run for a longer period of time. Easy to maintain and solid in use. So it has been on festivals before running there for weeks. The playlist contains nine movies, but can be filled with new work. We made new dance films on several locations where the installation was booked. (Indonesia, Amsterdam and Tilburg in the Netherlands) We love to make new content!

The films we make, and which are included in the installation, take only seven seconds. Within these time-labs we make extremely complex choreographs. That can be viewed and explored by the movement of the user. Its extremely fun to explore the movies. And doing so -the user becomes active part of the dance movie. The active approach of the installation makes it to the center point of  any exhibition! 
This project has been made in cooperation with the dance company Vloeistof.

Some stills of the dance movies:

Specs and costs

Basic setup

  • The installation needs a beamer of 3600+ ANS.
  • The installation computer and sensors.
  • Best performance is through a see -through projection screen. But it works on any surface.

The costs are:
Buy-out price for the installation. €300
Computer and sensor: €40,- a day. 
(when more than 5 days it will be € 30,- per day.) 
Beamer: a day: € 40,-
(when more than 5 days it will be € 30,- per day.) 
To build up and deconstruct the installation: €200,- a day.
Transport: €0.21/km (NL, BE, DU)

The beamer can be provided by you. It needs to be 3600+ans and needs a HDMI input.

For Bookings, Questons or partnerships,

Feel free to contact me at:
0031(0)6 17838860
info@expolab.nl